cim-koszonto-szerb

Zahvaljujemo se na Vašem interesovanju prema našem Društvu i zahvaljujemo se da Vam možemo predstaviti naše preduzeće OILTECH d.o.o.!

OILTECH d.o.o. je general izvođačko preduzeće na području naftne, gasne i energetske industrije, koja se bavi sa svim segmentima ove struke, od inžinjerskog projektovanja, preko izvođačkih radova pa sve do postavljanja projekta u rad. Naše, na ključ gotove usluge obuhvataju kopleksna ispitivanja, probni rad, obuku rukovatelja i radne snage naručioca, servisne usluge i posle isteka garantnog roka.
Naše preduzeće je specializovano za proizvodnju technologija za proizvodnju nafte i gasa. Na tom području sa unikatnim sposobnostima fleksibilno stojimo na raspaloganju našim Patrtnerima.

25 godina iskustva OILTECH d.o.o. preduzeća u izvođenju kompleksnih zadataka, rukovanju sa projektima te korišteni procesi u usmeravanju kvalitete obezbeđuju efikasno izvršavanje projekata, kao i veliku preglednost celog procesa izvođenja svih radova.

Nadamo se da uskoro i Vas možemo pozdraviti među našim poslovnim Partnerima! Verujemo da postignuti uspesi naših Naručilaca mogu da doprinesu daljnjem uspešnom 25-o godišnjem radu preduzeća OILTECH d.o.o.

udvozlet-szerb