Az OILTECH Olajipari Technológiai Szerelő és Vezetéképítő Kft. magas színvonalú kivitelezési és gyártói tevékenységgel szolgálja ki megrendelőit az olaj és gázipar területén.

Tevékenységünk minden területén példamutató színvonalat akarunk nyújtani a minőség mellett a munkahelyi egészségmegőrzés és baleset-megelőzés, valamint a környezetvédelem területén is.

Az OILTECH Olajipari Technológiai Szerelő és Vezetéképítő Kft. ügyvezető igazgatójaként, a munkabiztonságot és környezeti biztonságot stratégiai jelentőségű kérdésnek tartom.

Társaságunk a munkabiztonsági, munkaegészségügyi követelmények fokozásával hozzájárul a fenntartható fejlődés biztosításához, a munkaterület minőségének javításához, a munkavállalók testi épségének, biztonságának megóvásához, az ehhez szükséges legkorszerűbb technikai színvonal megteremtése és biztosítása mellett.

Mivel munkáink egy részét külső munkaterületeken végezzük, ez nagy odafigyelést igényel, de meggyőződésünk, hogy jó munkaszervezéssel, a munkatársak megfelelő felkészítésével, és a korszerű technológiák alkalmazásával biztonságos körülmények között, és eredményesen lehet teljesíteni ezen körülmények között is.

Külső munkaterületen végzett tevékenységeinket úgy szervezzük, hogy a szigorú vevői biztonsági követelmények mellett megfeleljünk az SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren) Petrolkémiai ipar követelményrendszerének.

Irányítási rendszert működtetünk annak érdekében, hogy:

       megfeleljünk a jogi és a vevői követelményeknek;

       növeljük munkatársaink biztonságát, megelőzzük a munkabaleseteket, foglalkozási megbetegedéseket és a környezetszennyezést;

       tevékenységünk során törekszünk a felhasznált veszélyes anyagok kevésbé veszélyes anyaggal történő kiváltására, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére és megfelelő kezelésére, valamint a működésünk energiahatékonyságának növelésére;

       kontrolláljuk a működésünkkel és termékeinkkel összefüggő EBK kockázatokat;

       biztosítjuk, hogy szerződéses partnereink EBK teljesítménye megfeleljen előírásainknak;

       folyamatosan fejlesztjük, értékeljük és megfelelően jutalmazzuk munkavállalóink EBK teljesítményét;

       értékeljük és javítjuk saját EBK teljesítményünket;

       felbecsüljük, ellenőrizzük és folyamatosan figyelemmel kísérjük tevékenységeink során a környezetre gyakorolt hatásokat, főként hulladékkezelés, légszennyezés, energia felhasználás és más káros hatások vonatkozásában;

        az újrahasznosítás lehetőségeit keressük, azokat azonosítjuk és fejlesztjük.

Az OILTECH Olajipari Technológiai Szerelő és Vezetéképítő Kft. vezetősége elkötelezett, hogy ezen egészségvédelemi, biztonsági és környezeti politikát a társaság minden munkavállalója és alvállalkozója munkájában alkalmazza és az érdekelt felek számára elérhetővé tegye.

Lovászi, 2017.05.02.

                                                                                                                       ifj. Ferecskó Zoltán
                                                                                                                       ügyvezető igazgató