Tvrtka OILTECH d.o.o. je integrirao svoja dugogodišnja iskustva sa područja naftne i plinske industrije. Za osiguranje postizanja očekivane kvalitete tehnološke razine tvrtka je dalje razvijala svoj način rada na temelju svojih iskustva. Za specijalne potrebe pojedinih radnih područja pokazala se potreba za posebnom obukom humane stručne radne snage te kontinuirano razvijanje izvođačke tehnologije za potrebe kompleksnih EPC usluga, koji se nude na slijedećem području:

 • Površinkska tehnologija na području proizvodnje nafte i zemnog plina
 • Objekti za obradu i preradu kondenzata zemnog plina i ugljikovodika
 • Sustav za obradu nafte i slojne vode , dovod vode pod tlakom, likvidacija CO2
 • Tehnologije pomoćnog pogona za naftnu i plinsku tehnologiju davača.
 • Objekti za punjenje i otklanjanje ugljikovodika na željeznici i na cestovnim uređajima
 • Proizvodni vodovi na polju, spremnici i ciljni vodovi
 • Sustavi za prijenos i transport nafte i zemnog plina, dalekovodi, mreže za distribuciju, (pumpne postaje, kompresorske postaje, postaje za mjerenje i regulaciju)
 • Podzemni spremnik zemnog plina (kompresorske i plinske tehnologije)
 • Objekti za proizvodnju enegrije (sustavi na bazi inertesa, bioplina i otpadne toplisnke energije)
 • Spremnici, skladišteni prostori i sustavi za tehnološko posluživanje
 • Tehnološki objekti na području petrokemije i kemijske industrije
 • Sustavi tehnologija za prerađivačku industriju
 • Energetska tehnologija
 • Objekti za zaštitu okoliša

Ciljevi i projekti naših poslovnih partnera su od posebnog značaja u našem poslovanju, zbog toga se zalažemo da potrebe naših partnera izvršavamo brzo i efikasno, sa najsuvremenijim tehnološkim riješenjima u interesu financijske i vremenske uštede.